Klub poszukujących pracy

  • Pomagamy w aktywnym szukaniu pracy
  • Promujemy odpowiednie wzorce zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • Kształtujemy motywację do pracy
  • Uczymy świadomego podejmowania zatrudnienia
  • Pomagamy wrócić na rynek pracy oraz się na nim aktywizować

Wystarczy zapytać! Pomożemy!