Praca tymczasowa

Czym jest praca tymczasowa?

Aktem prawnym regulującym ten rodzaj zatrudnienia jest ustawa z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jest to relacja umowna pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, pracodawcą i agencją pracy, która polega na tym, ze Firma Klient zleca agencji pracy dostarczenie określonej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na określony w umowie okres czasu. Następnie agencja rekrutuje i typuje właściwych kandydatów, podpisuje z nimi stosowne umowy i kieruje do pracy w Firmie Klienta.

Pracownicy zatrudnieni są przez agencje, a swoje obowiązki wykonują w Firmie Klienta. Firma Klient rozlicza się z agencja za każdą przepracowana przez pracownika godzinę, zgodnie z ustalona w umowie stawką godzinową. Agencja zajmuje się formalnościami związanymi ze stosunkiem pracy: podpisuje z pracownikiem stosowna umowę, wypłaca mu wynagrodzenie, płaci składki ubezpieczeniowe i odprowadza należności podatkowe.