Interim Management

Interim Management polega na delegowaniu do siedziby Klienta, przez DOMINO menedżera, który odpowiedzialny będzie za określone zadania lub projekty.

Do realizacji przedsięwzięć z tego zakresu, DOMINO posiada bogatą bazę danych managerów - wysokiej klasy specjalistów, którzy gotowi są czasowo prowadzić przedsięwzięcia z zakresu zarządzania, oraz Project Management w różnych branżach i sektorach bezpośrednio u Klienta.

Takie rozwiązanie stosowane jest zazwyczaj przy:

 • realizacji specjalistycznych projektów, wymagających określonej wiedzy
 • rozpoczynaniu przedsięwzięć biznesowych zwłaszcza przy nowych inwestycjach,
 • przygotowanie do zmiany struktury firmy,
 • wdrażaniu strategii rozwoju,
 • zarządzaniu zmianami
 • sytuacjach kryzysowych,
 • zastępstwie podczas nieobecności managera,
 • wdrożeniu nowego sytemu IT,
 • projektach z zakresu R&D wraz z implementacją.

Istnieją obszary biznesowe, w których managerowie pracują i chcą pracować jedynie w systemie projektowym. Warto wtedy skontaktować się z Ekspertem Domino.

Podane przykłady nie wyczerpują możliwości narzędzia Interim Management. Z pewnością jest to skuteczna alternatywa dla stałego zatrudnienia managerów, również najwyższego, zarządczego szczebla, przynosząca konkretne korzyści:

 • Manager jest zatrudniony poza firmą Klienta, nie ma więc stosunku pracy – realna korzyść finansowa.
 • Współpraca z wysokiej klasy specjalistą w danej dziedzinie.
 • Ominięcie procesu rekrutacji oraz jej kosztów, które pozostają po stronie DOMINO.
 • Oszczędność czasu i kosztów, które są konieczne do przeszkolenia i zatrudnienia nowego pracownika na umowę o pracę.
 • Czas pracy i wykonania projektu jest z góry ściśle określony.
 • Po okresie współpracy możliwość zatrudnienia managera na stałe.
 • Usługa objęta jest gwarancją.

Zapraszamy do współpracy!