Outplacement

Decyzja Firmy o wyborze programu Outplacement jest ściśle powiązana z dbałością o Firmę, jej interesy i wizerunek. Zdecydowanie wpływa pozytywnie na budowanie wiarygodności jako pracodawcy zarówno na rynku pracy jak i wewnątrz Firmy. Stanowi też ogromną pomoc osobie zwalnianej w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Outplacement DOMINO jest też działaniem prewencyjnym i powoduje zmniejszenie negatywnych emocji u zwalnianej osoby. Bardzo często osoby takie zatrudniane są przez konkurencję bądź partnerów biznesowych firmy. Sposób rozstania się z Pracownikiem jest w takiej sytuacji sprawą kluczową mającą wpływ na współpracę z kooperantami.

PRZEBIEG PROGRAMU

Program Outplacement realizowany przez DOMINO, obejmuje doradztwo zawodowe oraz wsparcie, konsultacje indywidualne oraz pomoc w bezpośrednim poszukiwaniu ofert na rynku pracy.

Jest nastawiony na jak największą aktywizację zawodową pracownika i pomoc w podejmowaniu decyzji oraz działań. Zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz szkolimy kandydata z zakresu autoprezentacji i budowania ścieżki kariery zawodowej biorąc pod uwagę jego plany i sytuację.

W ramach programu DOMINO zapewnia:

  • analizę potencjału zawodowego pracownika wraz jego predyspozycjami,
  • analizę doświadczeń i kompetencji,
  • pomoc w określeniu głównych kierunków dalszego rozwoju zawodowego,
  • szkolenie i pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych CV oraz Listu motywacyjnego, również w językach obcych,
  • pomoc w zakresie poszukiwania pracy, wskazanie pracownikowi kierunku działania,
  • szkolenie z zakresu autoprezentacji i rozmów kwalifikacyjnych, jak również budowania wizerunku na rynku pracy,
  • oferowanie kandydatury na rynku pracy,
  • wsparcie w trakcie procesów rekrutacji, pomoc w podejmowaniu decyzji, negocjacjach etc.

Outplacement przynosi wymierne korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Osoba zwalniana otrzymuje profesjonalną zewnętrzną pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy oraz wsparcie w całkowicie nowej i nagłej zazwyczaj sytuacji.