Rekrutacja i Selekcja

Proces rekrutacji i selekcji w DOMINO ma na celu wyłonienie najbardziej wartościowych kandydatów spełniających wymagania profilowe Klienta.

Kluczem do sukcesu jest wiedza, profesjonalizm, know-how oraz kreatywność za którymi stoją ludzie – Nasi Konsultanci.

Jesteśmy świadomi iż każdy Pracownik wnosi do firmy nie tylko wiedzę i konkretne umiejętności, ale i określony potencjał, dlatego bardzo istotne jest wyselekcjonowanie odpowiedniej osoby, która potrafi wykorzystać te wartości w pracy.

Zdajemy sobie sprawę, iż dobór właściwych kandydatów opiera się na bezbłędnej identyfikacji i dogłębnym zrozumieniu potrzeb Klienta, stąd w DOMINO niezwykle ważna jest efektywna, partnerska komunikacja zarówno z Klientem jak i Kandydatami.

Struktura doradcza Domino Polska została podzielona na pięć sektorów, w których specjalizują sie nasi konsultanci, prowadząc projekty na stanowiska z następujących branż:

  • Domino Executives - rekrutacje na stanowiska Managerskie oraz Executives
  • Domino Technologies - stanowiska Techniczne, Produkcja
  • Domino Sales - Sprzedaż i Marketing
  • Domino Finance - Finanse i Księgowość
  • Domino Medical - Medycyna i Farmacja

W DOMINO wszyscy są Klientami.

DOMINO posługuje się określoną metodologią:

  1. Proces rozpoczynamy od partnerskiego dialogu z Klientem w celu zrozumienia i identyfikacji jego potrzeb, jak i nakreślenia szczegółowego profilu stanowiska.
  2. Przystępujemy do analizy rynku pracy pod kątem określonej grupy zawodowej oraz sektora.
  3. Naszych kandydatów identyfikujemy głównie w oparciu o metodologię działań bezpośrednich - Direct Search
  4. Na etapie weryfikacji kompetencji, wyłaniamy najlepszych Kandydatów z rynku pracy, których profil pokrywa się z oczekiwaniami Klienta. Z Kandydatami przeprowadzamy pogłębione wywiady rekrutacyjne, badamy ich kompetencje, dopasowanie motywacyjne, sprawdzamy poziom znajomości języków obcych.
  5. Każda osoba, do której docieramy, może liczyć na profesjonalny kontakt z Ekspertem, który zaprezentuje możliwości rozwoju w nowej organizacji, zgodnie z przeprowadzonym modelem testowym. Domino wykorzystuje narzędzia dopasowania merytorycznego i osobowego kandydata do konkretnej oferty.

W obecnej sytuacji rynkowej zdarza się, że określony profil Kandydatów nie jest dostępny. W tej sytuacji proponujemy Klientowi inne rozwiązania, które doprowadzą do znalezienia odpowiedniej osoby. Może to być działanie ukierunkowane na zmodyfikowanie profilu stanowiska bądź włączenie innej metodologii do projektu rekrutacji.